Organisationsutveckling

   
   

Kommunikation i ledningsgruppen 

För en längre beskrivning klicka här.

Från meningslöst prat till effektiva beslutsmöten!

Vad kostar olösta konflikter i er organisation? Vad innebär möten som inte leder till handling?
 
Rätt kommunikation motiverar individer och team! Men vad är rätt?
Det är först när vi förstår HUR vi gör rätt som vi kan öka vår lönsamhet
 
Vi säger inte bara att vi påverkar resultatet, vi mäter det!
   

Medarbetarundersökning

För en längre beskrivningklicka här.

Vad behöver du för att öka er lönsamhet!

Med hjälp av en RÄTT utförd Medarbetarundersökning kan du få mycket god uppfattning om ert nuläge, vad behöver vi förändra, hur vi ska göra och varför vi gör det!

Glöm inte de mjuka värdena, att skapa delaktighet är A och O när en medarbetarundersökning genomförs.

Du kan aldrig informera för mycket, varför gör vi den här undersökningen och vad skall den leda tillHar du inte besvarat dessa frågor blir svarsfrekvensen omedelbart lidande.

   

Sälj och ledarskapsutveckling
Salj-Ledarskap

För en längre beskrivning klicka här

Kan dina säljare bli bättre säljare? Vill du bli en bättre ledare?

Oavsett om du säljer snabbrörliga eller långsamma produkter så kan kommunikationen med kunden alltid bli en aningen bättre, eller vad tycker du?

Vi erbjuder dig en kvalitetssäkrad utbildning inkl. certifiering i att leda dina säljare till förbättrade resultat. Alla stilar har sina naturliga styrkor.
Utvecklar du dem kan varje säljare öka sina resultat med minst 5%!

 

Teamutveckling

För en längre beskrivning klicka här

Förstår ni (alltid) varandra?

Att förstå sig själv är första steget till att förstå andra. Vi hjälper er att utvecklas som team! Därför startar vi med en nulägesanalys.

Kanske finns det till och med en del konflikter i gruppen??
Ett första steg är att acceptera och erkänna det. Läs våra tankar!
Hur farligt är det med konflikter? En konflikt är bara en utvecklingsmöjlighet, men först när vi erkänt att vi har den.